EnerMech Sikrer Viktig Norsk Kontrakt Med Forsvarsbygg.

Landsomfattende 3 årlig kran og løftekontrakt med Forsvarsbygg.

EnerMech, spesialist innenfor tekniske tjenester, er blitt tildelt en strategisk viktig kontrakt av Forsvarsbygg relatert til kraner og løfteutstyr.

Forsvarsbygg har ansvaret for forvaltning av alle eiendommer tilknyttet Forsvaret. Porteføljen bestående av over 12.000 anlegg som dekker et område på over 4.1 million kvadratmeter.

Kontrakten har en varighet på 3 år i tillegg til opsjon på 1 år. Den representerer et gjennombrudd for EnerMech på et område som ligger utenfor norsk olje- og gassvirksomhet, som hittil har stått for en overveiende del av selskapets omsetning.

EnerMech skal levere kontrollør tjenester på bygg og anlegg, service og vedlikehold, med mulighet for leveranse av utstyr til nybygg, rådgivning samt kurs og kompetanseheving på Forsvarsbyggs anlegg.

Trond Møller, Administrerende Direktør for EnerMech i Norge, uttaler: “Vårt omdømme er bygd opp i offshoremarkedet for olje og energi og vi er glad for den anerkjennelse av vår erfaring og kompetanse som tildeling av denne prestisjetunge kontrakten representerer.”

“Det er allment kjent at norsk og internasjonal offshoreindustri for tiden opplever et svært utfordrende marked. Denne kontrakten gir EnerMech en god mulighet til å spre sin virksomhet til sektorer på land, slik som forsvarssektoren”.

EnerMech er en viktig leverandør av integrerte tjenester til energisektoren og opererer tre baser i Norge, i Stavanger, Bergen og Hammerfest. I tillegg til kraner og løfteutstyr, har selskapet spesialisert seg innenfor prosess, rørledninger, ventiler, hydraulikk og industrielle tjenester.