-->

EnerMech Sikrer Løftekontrakter For Eni Norge, Og Planlegger Investeringer For 20 000 000 i Det Norske Olje Og Gass Markedet

Eni Norge AS har tildelt EnerMech en treårig rammeavtale for levering av løfte- og inspeksjonstjenester på Goliat FPSO-prosjektet.

I tillegg til å levere generelle løfte- og inspeksjonstjenester, skal gruppen for mekaniske tjenester også levere løst løfteutstyr, løfteutstyr, sakkyndig inspeksjon, utstyr for transport av last, heiser, samt utstyr for personelltransport.

Det er første gangen EnerMech påtar seg oppdrag på vegne av Eni Norge, og for å betjene kontrakten skal selskapet åpne et anlegg i Hammerfest og rekruttere ansatte lokalt. Kontrakten løper over 3 år, og har opsjoner på ytterligere 2+2 år.

Trond Møller, Daglig Leder i EnerMech Norge, uttalte i forbindelse med kontraktstildelingen; “EnerMech tror at for å kunne levere fleksible tjenester som våre kunder etterspør, er det nødvendig å ha en sterk lokal tilstedeværelse. Vårt nye anlegg i Hammerfest, med støtte fra våre driftssteder i Bergen og Stavanger, vil møte dette kravet”.

EnerMech ser på norsk olje og gassvirksomhet som et nøkkelområde for å oppnå vekst for sine sju forretningsområder og vil i 2014 investere nærmere NOK 20 millioner NOK i utstyr og anlegg for å ekspandere i markedet. Selskapet har 55 ansatte i Norge, og åpnet i fjor base nummer to i Bergen, som skal supplere selskapets veletablerte anlegg in Stavanger.

“Vi kan vise til en 35 års erfaring fra det norske markedet for løfte- og inspeksjonstjenester, og vi har tro på at dette har vært utslagsgivende for at Eni Norge tildelte oss denne strategisk viktige kontrakten. Betydelige kapitalinvesteringer i nytt utstyr og rekruttering av ekstra personell viser at vi satser på det norske olje-og gassmarkedet. Det at vi vant denne kontrakten understreker fordelen av å ha etablert en solid infrastruktur, da dette er noe som kundene verdsetter,” sa Møller.

Goliat er det første feltet som blir utbygd i Barentshavet. Feltet vil anvende en sylindrisk produksjonsenhet, Sevan 1000 FPSO, for å produsere reservene som er anslått til 174 millioner fat olje og 8 milliarder standard kubikkmeter gass.