EnerMech Satser Langsiktig i Norge

EnerMech, leverandør av olje- og gassrelaterte tjenester, går mot trenden i Norge og øker arbeidsstokken med mer enn 20% til neste år.

I en tid hvor mange bedrifter i Norge reduserer sin onshore- og offshorevirksomhet, vil EnerMechs gruppe for mekaniske tjenester utvide sitt eksisterende tilbud i Stavanger og Bergen gjennom å øke antall ansatte fra 60 til 75, samt investere NOK 32,5 millioner i nytt utstyr.

EnerMech leverer en rekke integrerte tjenester til olje- og gass-sektoren, blant annet kraner og løfteutstyr, prosessutstyr-, rørledninger- og kontrollkabler (PPU), i tillegg til utleie av hydraulisk og annet utstyr.

Trond Møller, daglig leder for EnerMech i Norge, sier: “Vi rekrutterer ledere og teknikere med høy kompetanse til vårt norske team på 60, og til neste år vil vi foreta betydelige investeringer i nytt utstyr og infrastruktur.”

“Vi mener at tjenesteindustrien behøver et tålmodig perspektiv. Markedsindikatorene på medium og lang sikt ser lovende ut. EnerMech satser for fullt i Norge og vi vil være rustet for et oppsving når markedet bedrer seg.”

EnerMech styrket nylig sin PPU-divisjon i Norge med ansettelsen av salgssjef Stian Urke. Selskapet vil ansette ytterligere høyt kvalifisert personell innenfor divisjonene for kran og løfteteknikk, hydraulikk og utstyrsleie.

EnerMech har kontorer, verksted og lager i Stavanger og Bergen og vurderer for tiden å opprette en tredje base i Norge.

Trond Møller legger til: “Et av våre viktigste mål, uansett hvor vi opererer i verden, er å ha lokale anlegg med ansatte som besitter lokalkunnskap, og hvor vi kan tilby eget utstyr. Dette sender et sterkt signal om at vi satser på det norske markedet og det vil bidra til flere oppdrag.”

“Vi viser til de gode resultatene som vi oppnådde innenfor kranfeltet, og det vellykkede arbeidet vi utførte på BPs Skarv-prosjekt. Dette styrker vårt renommé når det gjelder PPU-tjenester og gjør innhugg i hydraulikkmarkedet. Vi satser på å utvikle dette fortrinnet videre. Vi vurderer for tiden flere anbud, som dersom de lykkes, vil være en plattform for å vise vårt potensial mht. å levere integrerte tjenester som andre leverandører har vanskelig for å matche”.